Bayaran Atas Talian

Majlis Daerah Lenggong

Pembayaran Secara Atas Talian Kini Lebih Mudah

Sila rujuk manual penggunaan seperti berikut:

Bil Aplikasi Kategori Pautan Manual
1

Cukai Taksiran Am, Sewaan

2

Cukai Taksiran Am, Sewaan

3

Cukai Taksiran Am, Sewaan

4

Cukai Taksiran Am, Sewaan

5

Cukai Taksiran Am

6

1. Fi Proses Pelan :

  • a) Kebenaran Merancang
  • b) Pelan Bangunan
  • c) Pelan Kerja Tanah
  • d) Pelan Jalan & Perparitan
  • e) Pelan Pinta Ukur
  • f) Pembaikan kecil
Nota: Semua kandungan di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :