Mengenai Ketua Pegawai Maklumat

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Lenggong ialah Setiausaha, Majlis Daerah Lenggong.


Nama

Muhammad Khairul Ameer bin Abbas

Jawatan

Setiausaha Majlis Daerah Lenggong

Telefon

05-7677 207/307 Samb. 103

CIO IMAGEe

Dasar

Tugas ini melibatkan bantuan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keselamatan ICT. Peranan dan tanggungjawab ini penting untuk operasi dan pemeliharaan dasar keselamatan dalam kerangka ICT berjalan lancar.

Keselamatan

Tugas ini memerlukan kemahiran keselamatan ICT terkini. Ini melibatkan pengenalpastian ancaman siber, penilaian ketembusan (vulnerability), dan menubuhkan langkah-langkah keselamatan yang perlu bagi melindungi infrastruktur ICT daripada ancaman siber, akses tanpa kebenaran, dan pelanggaran keselamatan lain.

Perancangan

Tanggungjawab ini termasuk pengurusan pelan tindakan keselamatan ICT dan program kesedaran. Secara spesifik, ini melibatkan penyediaan perancangan kepada Dasar Keselamatan ICT untuk Majlis Daerah Lenggong, yang berfungsi sebagai panduan bagi mnghadapi ancaman keselamatan ICT. Selain itu, peranan ini termasuk tugas pengurusan risiko dan pengauditan serta memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan ICT majlis adalah menyeluruh dan efektif.

Peranan

Cakna terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi keselamatan ICT di Majlis Daerah Lenggong. Tanggungjawab ini termasuk mengawasi pelaksanaan polisi keselamatan, memastikan pematuhan terhadap standard keselamatan, dan bertindak balas terhadap insiden keselamatan. Langkah penting dalam melindungi sistem ICT dan data majlis daripada ancaman keselamatan yang mungkin.Portal KPKT
Portal Perak
Portal Mampu
Portal MSC
Portal myGov
Portal Pemandu