Pengurusan Sisa

Majlis Daerah Lenggong

Jadual Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal

Jadual berikut menunjukkan aktiviti-aktiviti kutipan sampah

BIL JENIS KUTIPAN JADUAL KUTIPAN
1

Kutipan Sampah Tred di Kawasan Pekan

Setiap Hari (Kecuali Ahad)
2

Kutipan Sampah di Pasar Awam

Setiap Hari (Kecuali Ahad)
3

Kutipan Sampah Domestik

Zon Utara (Pekan Lenggong – Ayer Kala) = Isnin, Selasa, Khamis & Sabtu
Zon Selatan (Kuak – Pekan Lenggong) = Isnin, Rabu, Jumaat & Sabtu
Pekan Lenggong (Setiap Hari kecuali Ahad)
Kawasan Kampung & Tempat Pelancongan Berbayar (Isnin, Rabu & Jumaat)
4

Kutipan Sampah Kawasan Industri

Isnin, Rabu, Jumaat
WAKTU KUTIPAN SAMPAH

7.00 PAGI – 3.00 PETANG (ISNIN – JUMAAT)

7.00 PAGI – 1.00 PETANG (SABTU)