Majlis Angkat Sumpah Pelantikan Semula Ahli Majlis Bagi Tempoh 16 Mac 2024- 15 Mac 2026 & Mesyuarat Penuh Majlis Daerah Lenggong Bil. 3 Tahun 2024Portal KPKT
Portal Perak
Portal Mampu
Portal MSC
Portal myGov
Portal Pemandu