Tender & Sebutharga
  • 10-05-2022

Sebutharga Kerja-Kerja Menaiktaraf Infrastruktur Dan Kemudahan Pusat Penerangan Komuniti Lenggong Geopark Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Daerah Lenggong, Perak

JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS PERAK

NOTIS SEBUT HARGA

tender img

SEBUTHARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN PUSAT PENERANGAN KOMUNITI LENGGONG GEOPARK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DAERAH LENGGONG, PERAK.

Penyebut Harga yang masih dibenarkan untuk membuat tawaran pada masa ini dan berdaftar dengan CIDB (BUMIPUTERA) Gred G1, PENGKHUSUSAN : B04, CE01 DAN CE21 adalah dipelawa untuk membuat tawaran bagi perkhidmatan berikut;


Rujukan Sebut Harga

JMG.PRK.SH-04/2022

Dokumen Sebut Harga

Percuma (salinan dibenarkan) melalui pautan

Klik disini

Tarikh Buka dan Tarikh Tutup10 Mei 2022 hingga 16 Mei 2022, jam 12.00 tengahari
Cara Serahan Sebut Harga

Menyerahkan Dokumen Tawaran di peti tawaran yang disediakan di Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia Perak, Jalan Sultan Azlan Shah, 31400, Ipoh, Perak. ATAU

Majlis Daerah Lenggong Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong, Perak

Tempat, Tarikh dan Masa TaklimatTaklimat akan dijalankan  pada 13 Mei 2022 10.00 pagi bertempat di Laman Budaya, Lenggong


Penyebutharga digalakkan mematuhi SOP MKN dari semasa ke semasa.Sebarang pertanyaan mengenai Dokumen Sebut Harga ini boleh dirujuk dengan pegawai jabatan ini:

Puan Nur Asikin bt. Rashidi Tel: 011 29021892 (Puan Nur Asikin) 05-5485219 (Pejabat)

Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia Perak, Jalan Sultan Azlan Shah, 31400, Ipoh, Perak.